Uwaga kierowcy - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Uwaga kierowcy

Data publikacji 15.05.2015

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach przypomina, że od 18.05.2015 r wchodzą w życie nowe przepisy w ruchu drogowym. Poniżej w kilku podpunktach informujemy na co należy zwracać szczególną uwagę.

- Prawo jazdy będzie można stracić po przekroczeniu dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h

- Jeżeli kierowca zostanie złapany na prowadzeniu pojazdu bez prawa jazdy (w przypadku gdy wcześniej zostało zatrzymane) starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

- Wyroki w sprawach dotyczących nietrzeźwych kierujących podawane będą do publicznej wiadomości.

- Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień ( decyzja o cofnięciu uprawnień ), staje się przestępstwem z art. 180a kodeksu karnego, a nie jak do tej pory wykroczeniem z art. 94 kodeksu wykroczeń.

- Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ( pojęcie blokady alkoholowej zdefiniowano w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prd ).

- Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów za kierowanie bez uprawnień.

- Pojazd kierowany przez osobę nie posiadającej uprawnień do kierowania pojazdem, albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienia będzie obligatoryjnie usuwany z drogi na jej koszt.

- Zaostrzenie przepisów wobec „młodych kierowców” - Starosta ma prawo do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi , na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie stwierdzenia , że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił :

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

b) trzy wykroczenia określone w art. 86§1 lub 2, art. 87§1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 kodeksu wykroczeń.

Ponadto od 15.05.2015 r wchodzą w życie zmiany w kodeksie drogowym dotyczące przewożenia samochodem dzieci.

- Dozwolone jest przewożenie dziecka na tylnym siedzeniu bez fotelika w przypadku gdy ma ono co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa.

- Dozwolone jest przewożenie trzeciego dziecka ( co najmniej 3 letniego ) na tylnym siedzeniu bez fotelika, zapiętego pasem bezpieczeństwa, gdy w tym czasie w fotelikach znajduje się dwoje dzieci i nie ma możliwości zamontowania trzeciego fotelika lub podkładki.

- Dozwolone jest przewożenie dziecka na przednim siedzeniu w pasach bezpieczeństwa obok kierowcy, w przypadku gdy ma ono co najmniej 150 cm wzrostu.

- Niedozwolone jest przewożenie dzieci do lat trzech pojazdami nie wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa.