Konkurs plastyczny w Świętochłowicach - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Konkurs plastyczny w Świętochłowicach

Data publikacji 17.03.2016

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach wspólnie z Urzędem Miasta zorganizowali konkursu plastyczny dla dzieci pt. „Policjant w oczach dziecka”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu profilaktycznego „AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA”. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Świętochłowice.

Świętochłowicka drogówka wspólnie z Miejskim Zarządem Oświaty oraz Urzędem Miasta w Świętochłowicach zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Policjant w oczach dziecka”. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez popularyzowanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Podkreślone zostanie również znaczenie znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy w formie plastycznej związanej z szeroko rozumianymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa na drodze. Taka forma rywalizacji świetnie rozwija ekspresję twórczą wśród dzieci. Konkurs kierowany jest dla uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta. Finał odbędzie się 1 czerwca br. i połączony będzie z akcją profilaktyczną pt. „Dzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. 12 zwycięskich prac ozdobi kalendarz na 2017 rok, który promować będzie bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży. Przewidziane są również nagrody rzeczowe. Całe przedsięwzięcie objęte zostało patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice.

W załączniku regulamin konkursu.

Pliki do pobrania