Informacja dla rodziców - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Informacja dla rodziców

Data publikacji 19.04.2017

Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach informuje o możliwości skorzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w przypadku niepokojących zachowań wynikających z niewłaściwego użytkowania sieci internetowych przez dzieci i młodzież.

Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom z placówek oświatowych mieszczących się na terenie Świętochłowic, jak również dzieciom nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie miasta.

Pracownicy placówki zapewniają poczucie bezpieczeństwa, akceptację i dyskrecję.

Poradnia wykonuje badania:

  • psychologiczne – określające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny
  • pedagogiczne – określające poziom posiadanych wiadomości i umiejętności szkolnych
  • logopedyczne – sprawdzające kompetencje językowe i zaburzenia mowy orientacji zawodowej

Prowadzimy różnorodne formy pomocy indywidualnej i grupowej, m.in. terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, zajęcia z dziećmi zdolnymi, warsztaty dla rad pedagogicznych i rodziców, treningi związane z karierą szkolną i zawodową.

Ponadto uczestniczymy w mediacjach, udzielamy porad i konsultacji, opiniujemy i orzekamy w różnych sprawach dotyczących problemów dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Świętochłowicach
41-605 Świętochłowice
ul. Sądowa 1

Telefon: (32) 245-49-10

Godziny otwarcia sekretariatu:  

poniedziałek: 8.00-17.00
wtorek – czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Więcej..