Aktualności

Ferie 2018 z Młodzieżowym Centrum Kariery

Data publikacji 01.02.2018

Doradca zawodowy z MCK OHP wspiera świętochłowicką młodzież szczególnie tą zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach na pewno znajdą coś dla siebie i spędzą czas w miłym, ciepłym i przyjaznym miejscu. W MCK mogą realizować swoje plany i marzenia co z pewnością pomoże w pozytywnym spojrzeniu na przyszłość.

Poniżej prezentujemy harmonogram spotkań :

01.02.2018 oraz 07.02.2018 r. Spotkania pt. ,,Świat Zawodów’’ – przedsięwzięcie skierowane do młodzieży uczącej się zaplanowane na w/w dni ferii zimowych w ramach akcji „Zima OHP ” w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1 w godzinach 10.00 do 14.00. Podczas wydarzenia każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w mini konkursie ,, Poznaj jaki to zawód?” na podstawie losowania . W trakcie spotkania miejsce będą miały działania promocyjno-informacyjne, a także w punkcie konsultacyjnym będzie można się umówi

na porady indywidualne w MCK Świętochłowice. Uczestnicy będą mogli liczyć na drobne nagrody oraz słodki poczęstunek. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży uczącej się będącej jednocześnie podopiecznymi Domu Kultury. Organizacja odbywa się za zgodą Pana Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Wojciech Przetacznik, we współpracy z Punktu Pośrednictwa Pracy z Chorzowa. Wiek młodzieży to 16 do 19 lat oraz starszej.

02.02.2018 oraz 08.02.2018 – Odbywać się będą spotkania w Chorzowskim Centrum Kultury z młodzieżą uczącą się. Młodzież obecna będzie między innymi na spotkaniach teatralnych. Z młodzieżą przeprowadzone zostaną porady indywidualne oraz informacja grupowa. Przedsięwzięcie odbędzie się w godzinach 10.00 do 14.00. Spotkanie organizowane są we współpracy z Chorzowskim Centrum Kultury również za zgodą Pani Agnieszka Pielok-Opara. Na zajęciach obecna będzie Pani Katarzyna Psonka-Pośrednik Pracy z PPP Tarnowskie Góry. W programie przewidziane są również zajęcia promocyjno-informacyjne oraz mini konkurs oraz ,,Zgaduj-zgadula – kto wykonuje ten zawód?”, ,,Niezbędne narzędzia do wykonywania zawodu (?)”. Przewidziana jest słodka drobnostka.

05.02.2018 oraz 09.02.2018 r. Odbywać się będą zajęcia w MCK Świętochłowice.

Odbywać się będą według potrzeb porady indywidulane oraz przedsięwzięcia dla młodzieży uczącej się. Do spotkań z doradcą w trakcie trwania Ferii zimowych 2018 młodzież została zachęcona ulotkami sporządzonymi przez doradcę i rozesłanymi po szkołach. W programie tematyka zawodów oraz konkursy z przedsiębiorczości,, Najciekawszy plakat dla swojej firmy’’. Uczestnicy mogą liczyć na drobny słodki poczęstunek oraz drobne upominki dla zwycięzcy.

Przez okres Ferii prowadzona jest też akcja pt. ,,Bądź Przedsiębiorczy” -"Ciepły wieszak”.

Akcja ma na celu zachęcenie młodzieży do postaw przedsiębiorczych w życiu prywatnym co może wpłynąć również na przedsiębiorczość w życiu zawodowym.