DZISIAJ DZIAŁANIA "NURD" - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

DZISIAJ DZIAŁANIA "NURD"

Data publikacji 07.02.2018

Dzisiaj na terenie województwa śląskiego policjanci drogówki przeprowadzą działania pod kryptonimem „NURD” - czyli NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg takich jak piesi i rowerzyści.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie.

Policjanci kontrolować będą stosowanie się do przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych jak i przez rowerzystów. Priorytetem podczas dzisiejszych działań będzie zwrócenie uwagi pieszym i rowerzystom, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy również od nich samych. Natomiast kierującym pojazdami silnikowymi, policjanci pracujący na drodze, będą przypominać, że rowerzyści i piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Stróże prawa podczas prowadzonej akcji kontrolują zachowanie niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy poruszają się w obrębie dróg, jak również przypominają o zasadach poruszania się po jezdni i w jej pobliżu