Działania świętochłowickiej drogówki - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Działania świętochłowickiej drogówki

Data publikacji 01.03.2018

W ubiegłym tygodniu świętochłowiccy policjanci ruchu drogowego wzięli udział w działaniach o zasięgu ogólnopolskim oraz wojewódzkim. Celem tych działań była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic.

23.02.2018 r – Bezpieczny pieszy

Funkcjonariusze prowadzili kontrole w różnych częściach miasta, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń zarówno przez pieszych uczestników ruchu jak i na ich szkodę. Szczególną uwagę poświęcali rejonom przejść dla pieszych oraz nieprawidłowo zaparkowanym w rejonie przejść dla pieszych samochodom, które mogą ograniczać widoczność podczas przechodzenia przez jezdnię.

W działaniach udział wzięło 8 policjantów, którzy ujawnili w sumie 17 wykroczeń. W 10 przypadkach sprawcami byli piesi, w 7 kierujący pojazdami. Nałożono 17 mandatów karnych.

 

25.02.2018 r – Kaskadowy pomiar prędkości

Działania te miały na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności przestrzegania przepisów dotyczących limitów dozwolonych prędkości. Przypominamy, że to właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drodze. Policjanci drogówki wykorzystali w tych działaniach wszystkie dostępne urządzenia do pomiaru prędkości - ręczne mierniki prędkości.

W działaniach udział wzięło 10 policjantów, którzy pracowali na 13 punktach kontrolnych rozlokowanych w różnych częściach miasta. Miejsca te zostały wytypowane w ramach prowadzonych analiz bezpieczeństwa oraz na podstawie sygnałów od mieszkańców miasta przekazywanych świętochłowickiej Policji za pośrednictwem Krajowych Map Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci skontrolowali 50 pojazdów, w 48 przypadkach kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość. Jeden z kierowców dodatkowo prowadził pojazd pomimo sądowego zakazu. Nałożono 48 mandatów karnych.
 

27.02.2018 r – BUS I TRUCK

Głównym celem akcji było zmniejszenie liczby osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w przewozie osób i towarów. Policyjne działania zostały ukierunkowane na kontrolę w zakresie przewozu osób z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdów oraz przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców. Policjanci sprawdzali również stan trzeźwości kierujących.

W działaniach udział wzięło 12 policjantów, którzy skontrolowali łącznie 63 pojazdy w tym 46 ciężarowych i 1 autobus. Wyeliminowano 1 kierującego „na podwójnym gazie”. Nałożono 27 mandatów karnych, zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych.