Działania świętochłowickiej drogówki - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Działania świętochłowickiej drogówki

Data publikacji 23.04.2018

W ciągu dwóch ostatnich tygodni świętochłowiccy policjanci ruchu drogowego wzięli udział w działaniach o zasięgu ogólnopolskim oraz wojewódzkim. Celem tych działań była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Świętochłowic.

10.04.2018 r, 19.04.2018 r – Bezpieczny pieszy i Bezpieczne skrzyżowanie

Funkcjonariusze prowadzili kontrole w różnych częściach miasta, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń zarówno przez pieszych uczestników ruchu jak i na ich szkodę. Szczególną uwagę poświęcali rejonom przejść dla pieszych oraz nieprawidłowo zaparkowanym w rejonie przejść dla pieszych samochodom, które mogą ograniczać widoczność podczas przechodzenia przez jezdnię. W działaniach udział wzięło łącznie 16 policjantów, którzy ujawnili w sumie 70 wykroczeń. Nałożono 51 mandatów karnych, złapano również 1 kierowcę na zakazie sądowym oraz 1 kierowcę na „podwójnym gazie”.

18.04.2018 r – SMOG

Świętochłowiccy policjanci przeprowadzili działania "smog" , których celem było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i nadmierną emisję spalin do atmosfery. Mundurowi skontrolowali 65 pojazdów oraz zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych. Akcja prowadzona była od godziny 6.00 do godziny 22:00. W tym czasie policjanci prowadzili działania ukierunkowane na wyeliminowanie z ruchu niesprawnych technicznie pojazdów, a w szczególności tych, które charakteryzują się nadmierną emisją spalin do atmosfery.
W działaniach wzięło udział 12 policjantów drogówki. Stróże prawa skontrolowali 69 pojazdów. Ujawnili jeden przypadek naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska.