Aktualności

Nowoczesny monitoring w świętochłowickiej komendzie

Data publikacji 05.07.2018

W Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach powstało stanowisko obsługi systemu monitoringu miejskiego. Dzięki współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta, a Komendantem Miejskim Policji w Świętochłowicach poczucie bezpieczeństwa wśród świętochłowiczan na pewno wzrośnie. Wczoraj doszło do uroczystego przekazania sprzętu szefowi świętochłowickiej jednostki insp. Andrzejowi Brzozowskiemu.

Dzięki modernizacji systemu monitoringu miejskiego, który polegał na zwiększeniu ilości kamer oraz wymianie już działających na kamery cyfrowe o większej rozdzielczości, mieszkańcy miasta mogą czuć się bezpieczniej. W rezultacie współpracy Prezydenta Miasta Świętochłowice oraz Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach insp. Andrzeja Brzozowskiego powstało dodatkowe stanowisko, nadzorujące system monitoringu miejskiego. Oprócz siedziby głównej, mieszczącej się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, nowe stanowisko powstało w miejscowej jednostce policji. Całodobowo jest ono obsługiwane przez policjanta. Dzięki takiemu rozwiązaniu świętochłowicka policja może lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Stróże prawa będą mieli możliwość szybszego reagowania w sytuacjach kryzysowych lub zagrażających życiu, ale również przyczyni się to w bezpośredni sposób do zwiększenia wykrywalności przestępstw oraz wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców miasta.