Aktualności

MŁODZI ADEPCI POLICYJNEGO RZEMIOSŁA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Data publikacji 14.05.2018

Od ubiegłego poniedziałku na ulicach Świętochłowic pojawiły się dodatkowe patrole. Tworzą je słuchacze Szkoły Policji w Katowicach wraz z mundurowymi ze świętochłowickiej komendy. Patrole doświadczonych stróżów prawa i policyjnych adeptów są możliwe dzięki porozumieniom zawartym pomiędzy komendantami szkoły policji, szefem świętochłowickich strózów prawa oraz władzami miasta.

Od ubiegłego poniedziałku słuchacze Szkoły Policji w Katowicach pełnią służbę na ulicach naszego miasta na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy komendantami szkoły, miejscowej jednostki Policji oraz władzami miasta. Młodzi adepci adepci razem z policjantami ze Świętochłowic pilnują porządku i dbają o bezpieczeństwo w mieście. U boku doświadczonych mundurowych słuchacze doskonalą swoje umiejętności w tajnikach policyjnego rzemiosła. Wspólne patrole odbywać się będą praktycznie do końca maja. Priorytetowym celem służb jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców.