Lekcja historii w Świętochłowicach - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Lekcja historii w Świętochłowicach

Data publikacji 25.06.2018

W Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach odbyła się inauguracja wystawy zatytułowanej „Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – Policja Śląska 1922-1939”. W spotkaniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach: insp. Andrzejem Brzozowskim oraz kom. Michałem Sokołowskim.

Od kilku tygodni Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji współpracując z Komendą Miejską w Świętochłowicach oraz Muzeum Powstań Śląskich przygotowywało wystawę upamiętniającą pracę policjantów w czasach XX-lecia międzywojennego. Wystawa zatytułowana „Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny – Policja Śląska 1922-1939”, której gościem honorowym był Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, to wspaniałe uhonorowanie wszystkich, którzy służyli w tamtych latach oraz przykład dziedzictwa kulturowego, które każdego roku jest upamiętnianie podczas uroczystości święta policji.

Inauguracja wystawy połączona była z promocją książki „Policja Województwa Śląskiego w fotografii 1922-1939” autorstwa nadkom. Krzysztofa Musielaka z Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, który na spotkaniu przedstawił genezę jej powstania. Nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i ośrodków kultury. Pojawili się m.in. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Stanisław Korman, Dyrektor Centrum Kultury Śląskiej Justyna Kramorz oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Wojciech Przetacznik.

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy kierownictwem Policji, bowiem na miejscu obecni byli także Komendant Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Robert Klimek, Komendant Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Artur Klimek oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Policji w Bytomiu podinsp. Dariusz Dziurka.

Ponadto jedna z mieszkanek Świętochłowic przygotowała wyjątkowy rekwizyt. Na ręce Dyrektora Muzeum Pani Haliny Biedy przekazane zostało odznaczenie komendanckie z lat '20, które będzie jednym z eksponatów. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach jest miejscem szczególnym dla tamtejszych policjantów, gdyż przez wiele lat to właśnie tam mieściła się jej główna siedziba. Wystawa potrwa do 15 sierpnia.

 

 • Na zdjęciu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk
 • Na zdjęciu Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak
 • Na zdjęciu Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice Stanisław Korman
 • Na zdjęciu dyrektor muzeum Halina Bieda
 • Na zdjęciu widoczna nagroda komendancka z czasów międzywojnia podarowana Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
 • Na zdjęciu widać zaproszonych gości
 • Komendanci mogli zwiedzić przygotowaną na tę okazję wystawę
 • Przygotowano wiele pamiątek tamtych czasów
 • Na zdjęciu rekwizyty z czasów XX-leci międzywojennego
 • Wystawa była dobrą okazją do wymienienia doświadczeń na szczeblu kierowniczym
 • Komendanci dyskutowali na temat wystawy
 • Na zdjęciu widać rekwizyty okresu międzywojnia
 • Na zdjęciu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z Komendantem Policji w Świętochłowicach insp. Andrzejem Brzozowskim oraz I Zastępcą Komendanta Policji w Świętochłowicach kom. Michałem Sokołowskim
 • Na zdjęciu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z Komendantem Policji w Rudzie Śląskiej nadkom. Robertem Klimkiem oraz Komendantem Policji w Dąbrowie Górniczej insp. Arturem Klimkiem
 • Wystawa połączona była z promocją albumu dotyczącego historii policji