Aktualności

Podsumowanie działań Wydziału Ruchu Drogowego w miesiącu czerwcu

Data publikacji 12.07.2018

Policjanci Świętochłowickiej drogówki w miesiącu czerwcu przeprowadzali szereg działań mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta. Przedstawiamy szczegółowe podsumowanie.

9 czerwca "Alkohol i narkotyki" – działania miały na celu eliminowanie z ruchu kierujących w stanie po użyciu alkoholu, bądź środków działających podobnie do alkoholu. W działaniach wzięło udział 15 policjantów. Przebadano 1885 kierujących, wśród których nie było ani jednego pijanego kierowcy. 

19 czerwca "Działania NURD" – czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg takich jak piesi i rowerzyści. W działaniach wzięło uział 10 policjantów, którzy ujawnili łącznie 35 wykroczeń. 20 z nich popełnili kierujący - głównie dotyczyły nieprawidłowego zachowania w stosunku do pieszych w rejonach przejść dla pieszych. Wśród pieszych uczestników ruchu najczęstszym wykroczeniem było przechodzenie przez drogę w miejscach niedozwolonych.

22 czerwca "Kaskadowy pomiar prędkości" – celem działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zaangażowano 10 policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, którzy w 24 puntkach pomiaru prędkości skontrolowali 61 pojazdów, z czego ujawniono aż 58 przekroczeń prędkości. To sygnał, że działania te są niezbędne do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

22-24 czerwca "Bezpieczny weekend – pierwszy weekend wakacji" - celem działań było szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym w każdym jego aspekcie z uwagi na pierwszy weekend wakacji. W całe działania zaangażowano łącznie 41 policjantów w tym 29 z Wydziału Ruchu Drogowego. Zgodnie z nazwą udało się zapewnić bezpieczeństwo, gdyż przez cały weekend odnotowano zaledwie 1 kolizję oraz ujawniono 5 kierowców w stanie po użyciu alkoholu.

26 czerwca "Akcja telefon" – policjanci zwracali szczególną uwagę na kierujących, którzy podczas jazdy korzystają z telefonu. 10 policjantów Ruchu Drogowego skontrolowali łącznie 37 pojazdów z czego ujawnili aż 25 naruszeń. 3 z nich związane były z działaniami i dotyczyły korzystania z telefonu podczas jazdy.

27 czerwca "Działania SMOG" – działania, których celem było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i nadmierną emisję spalin do atmosfery. Ponownie 10 policjantów Ruchu Drogowego zaangażowanych w działania dokonało kontroli 69 pojazdów z czego tylko 2 naruszyły wymagania ochrony środowiska.