Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – podsumowanie półrocza 2018

Data publikacji 24.07.2018

Świętochłowiccy koordynatorzy Krajowej Mapy Zagrożeń podsumowali pierwsze półrocze 2018 roku. Zebrano wszystkie naniesione przez mieszkańców zagrożenia, skatalogowano je oraz przeliczono. Analiza tych informacji pozwoliła jasno stwierdzić, że to narzędzie jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przynosi zamierzone skutki.

W połowie września 2016 roku wystartowała aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która na celu miała umożliwić i zapewnić mieszkańcom realny wpływ na bezpieczeństwo oraz porządek publiczny swojej okolicy. Od tego czasu każda osoba może zdalnie zgłaszać naruszenia prawa w pobliżu swojego miejsca zamieszkania poprzez nanoszenie zagrożeń na stronie aplikacji, co w efekcie pomaga Policji w ich skuteczniejszym zwalczaniu.

Wzorem roku ubiegłego podczas licznych spotkań z mieszkańcami, za pośrednictwem strony internetowej oraz lokalnych mediów świętochłowiccy policjanci promowali aplikację wśród mieszkańców.

Zespół profilaktyków oraz dzielnicowych cały czas promuje Krajową Mapę Zagrożeń m.in. w ramach akcji pod hasłem: „Profilaktyczny zawrót głowy”

W marcu zorganizowane zostały także dwie debaty społeczne, na których poza Krajową Mapą Zagrożeń promowano także aplikację Moja Komenda. W ramach akcji „Dzielnicowy Bliżej Nas” poszerzano wiedzę nie tylko w temacie lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznania potrzeb mieszkańców.

Początkiem lipca Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach przeprowadzili akcję promującą Krajową Mapę Zagrożeń. Mundurowi zebrali dane z dotyczące najbardziej zagrożonych w ruchu drogowym miejsc w mieście wskazanych przez mieszkańców.

Zespół koordynatorów Krajowej Mapy Zagrożeń Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach zebrał oraz zanalizował każdą informację jaka wpłynęła od początku tego roku do systemu KMZB. Statystyki wyraźnie pokazują, że ten system działa. Dzięki narzędziu tylko od początku tego roku udało się potwierdzić aż 95 ze 156 naniesionych zagrożeń. Widać też, że obywatele coraz poważniej traktują kwestie bezpieczeństwa, gdyż tylko 7 zgłoszeń było bezpodstawne i wiązało się z żartem lub pomyłką.


Przedstawiamy podsumowanie pierwszego półrocza 2018 dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

Łączna liczba naniesionych zagrożeń: 156

Zagrożenia potwierdzone: 95

Zagrożenia niepotwierdzone: 54

Żart/pomyłka: 7

 


KATEGORIE NANIESIONYCH ZAGROŻEŃ:

 

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym: 55

Przekraczanie dozwolonej prędkości: 37

Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją: 19

Nieprawidłowe parkowanie: 12

Niewłaściwa infrastruktura drogowa: 8

Nielegalna wycinka drzew: 7

Akty wandalizmu: 6

Dzikie wysypiska: 3

Poruszanie się po terenach leśnych quadami: 3

Niestrzeżone przejście przez tory: 2

Używanie środków odurzających: 2

Znęcanie się nad zwierzętami: 1

Dzikie kąpieliska: 1

 

 

PRZYPOMINAMY!

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.