Aktualności

Podsumowanie działań "Bezpieczne skrzyżowanie"

Data publikacji 09.08.2018

Policjanci świętochłowickiej drogówki przeprowadzali wczoraj działania pod kryptonimem "Bezpieczne skrzyżowanie". Szczególną uwagę poświęcali rejonom przejść dla pieszych oraz nieprawidłowo zaparkowanym w rejonie przejść dla pieszych samochodom, które mogą ograniczać widoczność podczas przechodzenia przez jezdnię.

Funkcjonariusze prowadzili kontrole w różnych częściach miasta, zwracając szczególną uwagę na te rejony, w których ruch pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń zarówno przez pieszych uczestników ruchu jak i na ich szkodę. Szczególną uwagę poświęcali rejonom przejść dla pieszych oraz nieprawidłowo zaparkowanym w rejonie przejść dla pieszych samochodom, które mogą ograniczać widoczność podczas przechodzenia przez jezdnię. W trakcie działań policjanci ujawnili w sumie 28 wykroczeń, z czego 24 popełnione przez kierujących, a 4 przez pieszych. Najczęstszymi były przekraczanie maksymalnej dozwolonej prędkości oraz przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.