Aktualności

„Gryfny Patrol”, czyli „Razem bezpieczniej” w Świętochłowicach

Data publikacji 14.08.2018

Od września na ulicach Świętochłowic pojawi się “Gryfny Patrol”. Wczoraj Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach insp. Andrzej Brzozowski oraz prezydent Miasta Świętochłowice Dawid Kostempski podpisali list intencyjny w tej sprawie. Gmina Świętochłowice uzyskała dofinansowanie projektu pn. „GRYFNY PATROL – w roli głównej młodzież Świętochłowic”, złożonego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

W Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyła się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu pn. „Gryfny Patrol”. Pojawili się przedstawiciele najważniejszych ośrodków kultury w Świętochłowicach. Komendant Miejski Policji insp. Andrzej Brzozowski oraz prezydent Miasta Dawid Kostempski pokrótce przedstawili zamysł i przebieg projektu. Nie zabrakło pytań obecnych na miejscu dziennikarzy.

 


 

CZYM JEST PROJEKT „GRYFNY PATROL”:

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie cyklu przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, sportowym i szkoleniowym, dedykowanych dzieciom w wieku 8-13 lat, młodzieży w wieku 14-21 lat oraz ich rodzinom i znajomym.

W ramach projektu prowadzone będą atrakcyjne zajęcia, cieszące się zazwyczaj dużym zainteresowaniem uczniów, które zachęcą ich do aktywnego udziału.

Odbywać się więc będą bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – „Zuchów Gryfnego Patrolu” – wpływające na ich rozwój fizyczny, poprawę samooceny, a także na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczestników projektu. Uzupełnieniem będą treningi judo z elementami samoobrony.

Natomiast tytułowy „Gryfny Patrol” tworzyć będzie 15-osobowa grupa młodzieży w wieku 14 - 21 lat pod nadzorem Świętochłowickich policjantów. Dla nich w projekcie przewidziano kompleksowe szkolenie z judo sportowego (techniki rzutów, chwytów, obezwładnień), na które złoży się m.in. przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji, obrona przed uderzeniem, obrona przed atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub z udziałem kilku napastników. Zajęcia przeprowadzą wykwalifikowani w sztukach walki policjanci Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.

Uzupełnieniem zajęć sportowych będzie, prowadzony przez personel ZOZ w Świętochłowicach, kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, obejmujący m.in. umiejętność korzystania ze środków ochrony osobistej, wstępną ocenę poszkodowanego, w tym ocenę osób pod wpływem środków odurzających, resuscytację krążeniowo oddechową, postępowanie w przypadku krwotoku, naukę bandażowania i opatrywania ran, unieruchomienia kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach z kolei przeprowadzą teoretyczne i praktyczne szkolenie przeciwpożarowe, omówią zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, współpracy ze służbami ratowniczymi, ewakuacji podczas pożaru.

Projekt realizowany będzie od września do grudnia 2018 r. Jego celem jest osiągnięcie trwałego efektu w postaci zbudowania w Świętochłowicach systemu profilaktyki rówieśniczej. „Gryfny patrol” pozwoli na bezpośrednie zaangażowanie i partycypację młodzieży w kreowaniu zdrowego stylu życia wśród swoich rówieśników i ich najbliższym otoczeniu.

 

  • Na zdjęciu Komendant insp. Andrzej Brzozowski oraz Prezydent Dawid Kostempski
  • Na zdjęciu zaproszeni goście.
  • Na zdjęciu przedstawiciele głównych podmiotów kultury Świętochłowic.