Bezpieczny powrót do szkoły - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły

Data publikacji 28.08.2018

Świętochłowiccy policjanci przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego przez najmłodszych mieszkańców miasta. Mundurowi sprawdzają czy w rejonach szkół oraz przejść dla pieszych znaki są prawidłowo ustawione oraz czy są czytelne. Bezpieczeństwo uczniów, którzy już 3 września rozpoczną kolejny etap swojej edukacji, jest w tym okresie jednym z priorytetów.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach już rozpoczęli kontrole oznakowania w okolicach szkół i przejść dla pieszych. Sprawdzają czy wszystkie znaki są czytelne oraz prawidłowo ustawione. Policjanci podjęli też działania związane z przeglądem oraz oceną dróg i ulic pod kątem bezpieczeństwa w rejonach wszystkich szkół i placówek oświatowych na terenie całego miasta. Już 3 września najmłodsi mieszkańcy miasta będą kontynuować swoją naukę dlatego zapewnienie im odpowiedniego bezpieczeństwa należy rozpocząć wcześniej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mundurowi skierują pisma do zarządców dróg z wnioskiem i ich usunięcie. Apelujemy też do kierowców, by zachowywali szczególną ostrożność w pobliżu szkół i przedszkoli.