"Gryfny patrol" rusza do akcji - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

"Gryfny patrol" rusza do akcji

Data publikacji 16.11.2018

Za nami pierwsze zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu "Gryfny patrol" - w roli głównej młodzież Świętochłowic. Atrakcyjna forma zachęca uczniów do uczestnictwa w zajęciach. W Centrum Kultury Śląskiej policyjny instruktor sierż.szt. Marcin Michalik ze świętochłowickiej komendy prowadzi treningi Judo dla dzieci i młodzieży dodatkowo policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej realizują prelekcje dla uczniów ze świętochłowickich szkół na temat uzależnień.

Zakres projektu obejmuje zorganizowanie cyklu przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, sportowym i szkoleniowym, dedykowanych dzieciom w wieku 8-13 lat, młodzieży w wieku 14-21 lat oraz ich rodzinom i znajomym.

W ramach projektu prowadzone będą atrakcyjne zajęcia, cieszące się zazwyczaj dużym zainteresowaniem uczniów, które zachęcą ich do aktywnego udziału.

Odbywać się więc będą bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – „Zuchów Gryfnego patrolu"” – wpływające na ich rozwój fizyczny, poprawę samooceny, a także na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczestników projektu. Uzupełnieniem będą treningi judo z elementami samoobrony.

Natomiast tytułowy "gryfny patrol"” tworzyć będzie 15-osobowa grupa młodzieży w wieku 14 - 21 lat pod nadzorem Świętochłowickich policjantów. Dla nich w projekcie przewidziano kompleksowe szkolenie z judo sportowego (techniki rzutów, chwytów, obezwładnień), na które złoży się m.in. przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji, obrona przed uderzeniem, obrona przed atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub z udziałem kilku napastników. Zajęcia przeprowadzą wykwalifikowani w sztukach walki policjanci Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.

Uzupełnieniem zajęć sportowych będzie, prowadzony przez personel ZOZ w Świętochłowicach, kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, obejmujący m.in. umiejętność korzystania ze środków ochrony osobistej, wstępną ocenę poszkodowanego, w tym ocenę osób pod wpływem środków odurzających, resuscytację krążeniowo oddechową, postępowanie w przypadku krwotoku, naukę bandażowania i opatrywania ran, unieruchomienia kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach z kolei przeprowadzą teoretyczne i praktyczne szkolenie przeciwpożarowe, omówią zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, współpracy ze służbami ratowniczymi, ewakuacji podczas pożaru.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2018 r. Jego celem jest osiągnięcie trwałego efektu w postaci zbudowania w Świętochłowicach systemu profilaktyki rówieśniczej. "gryfny patrol” pozwoli na bezpośrednie zaangażowanie i partycypację młodzieży w kreowaniu zdrowego stylu życia wśród swoich rówieśników i ich najbliższym otoczeniu.

Wszystkie działania dedykowane dzieciom i młodzieży możliwe są dzięki środkom uzyskanym przez Miasto Świętochłowice w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020.