Lekcja o bezpieczeństwie nad wodą - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Lekcja o bezpieczeństwie nad wodą

Data publikacji 15.06.2019

W myśl akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo – nad wodą" dzielnicowi z Komendy Miejskiej w Świętochłowicach wraz z Państwową Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym przeprowadzili działania profilaktyczno-edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców miasta. Podczas prelekcji oraz pokazu służb przy stawie Magiera dzieci miały okazję dowiedzieć się jak pomóc osobie tonącej oraz dlaczego do wody wchodzi się tylko pod opieką dorosłych.

Wczoraj na terenie stawu "Magiera" odbyły się działania profilaktyczno-edukacyjne w ramach ogólnopolskiej kampanii  "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".Policjanci, strażacy oraz ratownicy wodni,  opowiadali dzieciom jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu akwenów i zbiorników wodnych oraz jakie działania prewencyjne i profilaktyczne podejmują służby by zapobiec nieszczęśliwym wypadkom.

Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się pokazy z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego. Przygotowano pokazy ratowania osoby z użyciem pontonu, deski ratowniczej, boi, koła ratunkowego oraz rzutki, której działanie mogły przetestować pod opieką ratowników wybrane dzieci. Następnie omówiono zgłoszenie w przypadku zdarzeń nad akwenami. Nie zabrakło również doskonalenia praktycznych umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera
  • Działania profilaktyczno-edukacyjne na stawie Magiera