Aktualności

Działania „BEZPIECZNE SKRZYŻOWANIA” na świętochłowickich drogach

Data publikacji 26.06.2019

Od wczesnych godzin porannych świętochłowicka drogówka prowadzi działania pod kryptonimem „Bezpieczne Skrzyżowania”. Stróże prawa zwracają uwagę na zachowania kierowców i pieszych na skrzyżowaniach oraz w ich obrębie. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa poprzez reagowanie na niestosowanie się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, ograniczenie liczby zdarzeń oraz liczby ofiar wypadków drogowych właśnie w rejonie skrzyżowań.

Dzisiaj na terenie całego województwa mundurowi prowadzą działania pod kryptonimem „Bezpieczne Skrzyżowania”. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg na skrzyżowaniach oraz egzekwowanie od kierujących i pieszych obowiązujących w tym zakresie przepisów, to główne cele prowadzonych działań. Od godzin porannych policjanci drogówki z świętochłowickiej komendy pełnią służbę w kilku wytypowanych punktach miasta. Działaniami objęli rejony skrzyżowań o największym zagrożeniu i natężeniu ruchu, z uwzględnieniem przejść dla pieszych, na których najczęściej dochodzi do potrąceń. Mundurowi w trakcie działań zwrócą uwagę na najczęściej popełniane wykroczenia zarówno przez kierujących jak i pieszych m.in. nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściach, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych, nieprawidłowe parkowanie w rejonie skrzyżowań, czy przechodzenie pieszych poza wyznaczonym przejściem.