Aktualności

Dzisiaj działania „Bezpieczny pieszy nosi odblaski”

Data publikacji 26.07.2019

Od wczesnych godzin porannych, na terenie miasta drogówka prowadzi działania "Bezpieczny pieszy nosi odblaski". Celem akcji jest zwrócenie uwagi pieszym uczestnikom ruchu drogowego o istocie używania odblasków. Stróże prawa w trakcie dzisiejszych działań przypominać będą o fakcie, że noszenie odblasków zwiększa nasze bezpieczeństwo, bowiem to dzięki nim jesteśmy dużo lepiej widoczni dla kierowców.

Dzisiaj od rana na terenie naszego miasta, świętochłowicka drogówka prowadzi działania „Bezpieczny pieszy nosi odblaski”. Celem prowadzonej akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz dotarcie do tych mieszkańców, którzy wciąż jeszcze nie używają odblasków i uzmysłowienie im, jak one mogą znacznie przyczynić się do ich bezpieczeństwa. Policjanci prowadzą kontrole w kilku wytypowanych miejscach miasta, zwracając szczególną uwagę na zachowanie pieszych uczestników ruchu drogowego, aby było zgodne z przepisami o ruchu pieszych. Ponadto stróże prawa propagują używanie elementów odblaskowych. Działania potrwają do wieczora.