Aktualności

Drogówka podsumowała działania „Prędkość”

Data publikacji 22.08.2019

Wczoraj w całym kraju Policja prowadziła ogólnopolskie działania pn. „Prędkość”. Miały one na celu wyegzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Również i w naszym mieście mundurowi z drogówki włączyli się do prowadzonej akcji i zwracali szczególną uwagę na to, czy kierowcy nie łamią przepisów.

Mundurowi, w ramach krajowych działań kontrolno-prewencyjnych, prowadzili wczoraj pomiary prędkości zarówno statycznie z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości, jak i dynamicznie przy użyciu pojazdów z wideo rejestratorem. Głównym celem akcji było ograniczenie zagrożeń wynikających z przekraczania prędkości dopuszczalnych oraz niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Policyjnym nadzorem objęte były drogi o największym zagrożeniu wypadkowością. W działaniach świętochłowickiej drogówki wzięło udział 8 stróżów prawa. Ujawniono aż 35 przekroczeń prędkości. Kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości, a w szczególnie tych, którzy tę prędkość rażąco przekroczyli, nie ominęły konsekwencje prawne.

Pamiętaj!

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy.

Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.

Zbyt wysoka prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenia związane m.in. z brakiem opanowania pojazdu. Wpływa również, w istotny sposób, na rodzaj doznanych w wypadku obrażeń.