Aktualności

Drogówka podsumowała działania „NURD”

Data publikacji 13.09.2019

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego świętochłowickiej komendy podsumowali wczorajsze działania pn. „NURD”. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe, szczególnie pieszych i rowerzystów. Działania prowadzono w godzinach 06:00 do 22:00. Mundurowi w tracie działań zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec pozostałych uczestników ruchu.

Wczoraj od rana świętochłowicka drogówka po raz kolejny wzięła udział w krajowych działaniach o nazwie „NURD”. Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dlatego policjanci w tracie działań zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec użytkowników rowerów i pieszych, ale również poruszanie się uczestników ruchu drogowego zgodne z przepisami m.in. na oznakowanych przejściach. Nadzorem objęto najbardziej zagrożone miejsca, w których ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe. W działaniach wzięło udział łącznie 8 policjantów. Ujawniono 30 wykroczeń, zarówno popełnianych przez pieszych, jak i przez kierujących. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa „Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego” oraz zmniejszenie liczby wypadków drogowych z ich udziałem. Mundurowi w ramach działań wręczali pieszym odblaski, które mają ogromny wpływ na ich bezpieczeństwo po zmroku.