Aktualności

Prawie 250 osób uczestniczyło w akcji „Bezpieczne Ferie 2020”

Data publikacji 15.01.2020

W minionym tygodniu na terenie miasta Świętochłowice odbyło się wydarzenie pn. „Bezpieczne Ferie 2020”. Przedsięwzięcie to było kierowane dla młodzieży wszystkich świętochłowickich szkół podstawowych. Na wszystkich czekały różnego rodzaju atrakcje.

Tegoroczna akcja „Bezpieczne Ferie 2020” została zorganizowana przez Miejski Zarząd Oświaty oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świętochłowicach. Podczas całego wydarzenia nie mogło zabraknąć takich współorganizatorów jak: OSIR „SKAŁKA”, Urząd Miasta Świętochłowice, a także wszystkich służb miejskich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców tj. Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, a także Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Wydarzenie to składało się z dwóch części, pierwsza część odbyła się w dniu 8 stycznia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Świętochłowicach i była ona dedykowana dla uczniów klas 7-8 świętochłowickich szkół podstawowych. Podczas całego wydarzenia, każda ze służb omówiła wybraną przez siebie tematykę. Profilaktyk społeczny oraz dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w myśl kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”, poruszali tematykę związaną z uzależnieniami, negatywnymi skutkami zażywania narkotyków i dopalaczy, a także o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem czy też rozpowszechnianiem niedozwolonych substancji. Podczas wykładu wyemitowano spot promujący kampanię, którego celem jest przekazanie słuchaczom jak szkodliwe i niebezpieczne są środki psychoaktywne. Wszyscy chętnie wzięli udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem alko i narko-gogli, które imitują świat widziany oczami osoby po zażyciu narkotyków/dopalaczy lub alkoholu. Kolejnym ważnym tematem, z którym funkcjonariusze zapoznali młodzież są szeroko rozumiane „Cyberzagrożenia”. Celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z internetu oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za zachowania niezgodnie z prawem. Kolejna część wydarzenia odbyła się 9 stycznia br., na terenie kompleksu sportowego OSIR „SKAŁKA” i była przeznaczona dla młodszych uczniów szkół podstawowych tj. klas 4-6. Każda ze służb na wyznaczonych stanowiskach, przeprowadzała działania w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.
Spotkanie ze świętochłowicką młodzieżą było też idealnym momentem, aby przypomnieć, wszystkim, wyjeżdżającym do miejscowości, które posiadają oznaczone trasy do zjazdu czy też biegu narciarskiego o zasadach, jakie obowiązują na stokach narciarskich, w związku z prowadzoną przez MSWiA kampanią „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Wszystkim uczestnikom wręczono kieszonkowy Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Policjanci ze Świętochłowic wraz z wolontariuszami szkolili również młodzież w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przysłuchiwali się stróżom prawa, zadawali liczne pytania, a także aktywnie brali udział w wydarzeniu. Mamy pewność, że przeprowadzone przedsięwzięcie w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa świętochłowickiej młodzieży. Przedsięwzięcie zostało podsumowane przez przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów wydarzenia, w tym przez Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach nadkom. Michała Szynola, który życzył wszystkim „Bezpiecznych Ferii 2020”.

Dziękujemy za wspaniale spędzony wspólnie czas!