Wakacyjne kontrole autokarów - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Aktualności

Wakacyjne kontrole autokarów

Data publikacji 25.06.2020

Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu pojazdów przewożących zorganizowane grupy na wycieczki, obozy i kolonie. Dlatego też mundurowi szczególną uwagę zwracają na kontrolę autokarów i kierowców wiozących dzieci i dorosłych na letni wypoczynek. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach przypomina o obowiązujących zasadach kontroli autokarów w naszym mieście.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w ciągu letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji. Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów wiozących zorganizowane grupy osób na taki wypoczynek. W czasie kontroli funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach informuje organizatorów, przewoźników i uczestników wycieczek autokarowych dla dzieci, że policyjne kontrole autokarów w naszym mieście odbywają się na parkingu przy budynku tutejszej komendy tj. przy ul. Wojska Polskiego 16 c. Zgłoszenia dotyczące przeprowadzenia kontroli przez policjantów należy kierować z kilkudniowym wyprzedzeniem (min. 3-dniowym) w formie pisemnej lub telefonicznej pod numerem:

  • 47 85 44 290 (sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego KMP Świętochłowice, w godzinach 8.00 – 15.00),
  • 47 85 44 255 (Oficer Dyżurny KMP Świętochłowice).

W trakcie zgłoszenia podać należy:

  • datę i godzinę wyjazdu,
  • miejsce kontroli (wyjazdu) autokaru,
  • liczbę autokarów.

Aby nie dublować wielokrotnie zgłoszeń o kontroli, uprasza się zgłaszających do wydelegowania osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli. Wzór pisemnego zgłoszenia można pobrać z dolnej części strony.

Wskazany termin pozwala racjonalnie zaplanować kontrole, w celu usprawnienia przeprowadzanych czynności przez mundurowych w dniach, w których zgłoszono kilka kontroli autobusów. Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę autokaru około jednej godziny przed planowaną godziną odjazdu. Przeprowadza się również kontrolę z pasażerami, lecz wówczas należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest niemożliwa, co nie nastraja pozytywnie już siedzących na swoich miejscach i czekających na wyjazd pasażerów. Przewoźnik lub organizator w tej sytuacji organizuje podstawienie kolejnego autobusu, którego kontrolę można ustalić już telefonicznie z Oficerem Dyżurnym KMP w Świętochłowicach lub bezpośrednio z policjantami dokonującymi pierwszej kontroli.

Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę bezpiecznyautobus.gov.pl, która pozwala każdemu sprawdzić zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:

  • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
  • ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie,
  • jaka jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe,
  • nie figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.

WSZYSTKIM KIEROWCOM ŻYCZYMY SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI.

Pliki do pobrania