Kierownictwo

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach

nadkom. mgr Michał Sokołowski