Kierownictwo

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach

nadkomisarz Michał Szynol