Oficer Prasowy KMP - Oficer prasowy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Oficer prasowy

Oficer Prasowy KMP

Oficer Prasowy

p.o. Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo-Informacyjnych 

Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach

sierż. Marcel Kosakowski

tel. (32) 34-90-210 lub tel. kom. 502.118.102
e-mail: rzecznik@swietochlowice.ka.policja.gov.pl

 
Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach przekazuje informacje w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

W sprawach nie cierpiących zwłoki - CAŁODOBOWO.

 
W tym czasie udzielane są również odpowiedzi dotyczące analiz bezpieczeństwa, statystyki i informacji związanych z bieżącą działalnością świętochłowickiej Policji. Nie udzielamy informacji dotyczących interpretacji przepisów prawnych.
 

Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na pytania dziennikarzy, pozostałą korespondencję kieruje do właściwych wydziałów
Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach.