Jak zgłosić kontrolę autokarów - Kontrola autokarów - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Kontrola autokarów

Jak zgłosić kontrolę autokarów

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, na pisemny wniosek organizatora przejazdu lub przewoźnika, dokonują kontroli stanu technicznego autobusu oraz badają stan trzeźwości jego kierowcy.

Zgłoszenie pisemne organizatora lub przewoźnika (którego wzór można pobrać z dolnej części strony) należy z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem złożyć u Dyżurnego KMP osobiście lub przesłać na numer faksu WRD KMP w Świętochłowicach - 47 85 44 294. Termin ten pozwala racjonalnie zaplanować je w dniach, w których zgłoszono kilka kontroli autobusów, a są to nierzadko dni wolne od pracy lub czas ferii zimowych czy wakacji.

Kontrole autobusów prowadzane są na parkingu przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, ul. Wojska Polskiego 16c.

Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę autokaru około jednej godziny przed planowaną godziną odjazdu. Przeprowadza się również kontrolę z pasażerami, lecz wówczas należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest niemożliwa, co nie nastraja pozytywnie już siedzących na swoich miejscach i czekających na wyjazd pasażerów.
 
Przewoźnik lub organizator w tej sytuacji organizuje podstawienie kolejnego autobusu, którego kontrolę można ustalić już telefonicznie z Oficerem Dyżurnym KMP w Świętochłowicach - telefon 47 85 44 255 lub bezpośrednio z policjantami dokonującymi pierwszej kontroli.
 
WSZYSTKIM KIEROWCOM ŻYCZYMY SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI.
 

Pliki do pobrania